نحوه ایجاد نگارشهای مختلف PHP در DirectAdmin

درص.رت تمایل به فعال نمودن نگارشهای مختلف PHP در DirectAdmin:

پس از ورود به سرور با دسترسی root, دستورات زیر را اجرا نمایید:


cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.3
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_release 7.2
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_release 7.1
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_release 5.6
./build set php4_mode php-fpm
./build php
  • php, directadmin
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

Hibernate کردن ويندوز سرور

در ويندوز سرور 2008R2 گزينه ای برای Hibernate کردن سرور وجود ندارد, اگر به هر دليل نياز به...

نحوه تغيير آی پی سرور بر روی Directadmin

درصورتی که مجبور به تغییر IP سرور خوذ میباشید, عملیات زیر را انجام دهيد:1- آی پی جديد را بر روی...

بدست آوردن IP پابلیک سرور لینوکسی

برای بدست آوردن آی پی پابلیک سرور لینوکسی از طربق خط فرمان, دستور زیر را در محیط فرمان اجرا...

Powered by WHMCompleteSolution