مقالات

 تنظيم login name برای User های MS SQL

هنگامی که يک بانک اطلاعاتی را بر روی سرور جديدی بازيابی ميکنيم, تمام اطلاعات آن Database از جمله...

 خارج نمودن بانک اطلاعاتی از حالت Single User

گاه برای انجام دادن کاری بر روی بانک اطلاعاتی مجبور هستيم آن را در وضعيت تک کاربره(Single User)...

Powered by WHMCompleteSolution