تنظيم login name برای User های MS SQL

هنگامی که يک بانک اطلاعاتی را بر روی سرور جديدی بازيابی ميکنيم, تمام اطلاعات آن Database از جمله User های آن بازيابی ميگردد.
درصورتی که User اين ديتابيس قبلا در سرور تعريف نشده باشد, اين يوزر ديگر Login Name ندارد و در اتصال به اين پايگاه داده دچار خطا خواهيم شد
برای رفع اين اشکال, با دستور زير ميتوان به يوزر های بودن لاگين, لاگين اختصاص داد


EXEC sp_change_users_login 'Update_One', 'USERNAME', 'LoginName'در فرمان بالا, قسمتهای USERNAME و LoginName را با اطلاعات بانک اطلاعاتی خود جايگذاری نماييد.
  • 2 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

خارج نمودن بانک اطلاعاتی از حالت Single User

گاه برای انجام دادن کاری بر روی بانک اطلاعاتی مجبور هستيم آن را در وضعيت تک کاربره(Single User)...

Powered by WHMCompleteSolution