مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ACL-1 -

فضا: 1 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 500GB
برق: 2 AMP
پورت شبکه: 1 عدد
IP: 1

ACL-2 -

فضا: 2 Unit
ترافيک ماهيانه: 700GB
برق: 3 AMP
پورت شبکه: 1 عدد
IP: 1


ACL-3 -

فضا: 3 Unit
ترافيک ماهيانه: 900GB
برق: 5 AMP
پورت شبکه: 1 عدد
IP: 1


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.190.193) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution