کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ACL-1 -

فضا: 1 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 500GB
IP: 1 عدد

ACL-2 -

فضا: 2 Unit
ترافيک ماهيانه: 700GB
IP: 5 عدد

ACL-3 -

فضا: 3 Unit
ترافيک ماهيانه: 900GB
IP: 5 عدد

ACL-T1 -

فضا: 1عدد سرور ايستاده
ترافيک ماهيانه: 500GB
IP: 1 عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.219.31.204) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution