مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:ACL-1 -

فضا: 1 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 500GB
برق: 2 AMP
پورت شبکه: 1 عدد
IP: 1


ACL-2 -

فضا: 2 Unit
ترافيک ماهيانه: 700GB
برق: 3 AMP
پورت شبکه: 1 عدد
IP: 1ACL-3 -

فضا: 3 Unit
ترافيک ماهيانه: 900GB
برق: 5 AMP
پورت شبکه: 1 عدد
IP: 1Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.172.164.32) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution