کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ACL-1 -

فضا: 1-3 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 500GB
IP: 1 عدد

ACL-2 -

فضا: 4-6 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 700GB
IP: 5 عدد

ACL-3 -

فضا: 10 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 900GB
IP: 5 عدد

ACL-4 -

فضا: 21 Rack Unit
ترافيک ماهيانه: 1200GB
IP: 13 عدد

ACL-5 -

فضا: 42 Unit
ترافيک ماهيانه: 1500GB
IP: 13 عدد

ACL-T1 -

فضا: 1عدد سرور ايستاده
ترافيک ماهيانه: 500GB
IP: 1 عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.207.82.217) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution