مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
زیر ساخت پخش زنده اینترنتی -تست -

حجم: 40 SATA گيگابايت
رم: 2 گيگابايت
پردازنده: 2هسته
سرور اختصاصی مجازی
زیر ساخت پخش زنده اینترنتی - ارتباط 1 -

حجم: 30 SSD گيگابايت
رم: 4 گيگابايت
پردازنده: 4هسته
سرور اختصاصی مجازی
BigإlueButton

زیر ساخت پخش زنده اینترنتی - ارتباط 2 -

حجم: 40 SSD گيگابايت
رم: 6 گيگابايت
پردازنده: 4هسته
سرور اختصاصی مجازی
BigBlueButton

زیر ساخت پخش زنده اینترنتی-ارتباط 3 -

حجم: 50 SSD گيگابايت
رم: 8 گيگابايت
پردازنده: 4هسته
سرور اختصاصی مجازی
BigBlueButton

زیر ساخت پخش زنده اینترنتی-ارتباط 4 -

حجم: 60 SSD گيگابايت
رم: 10 گيگابايت
پردازنده: 4هسته
سرور اختصاصی مجازی
BigBlueButton

سرور اختصاصی فیزیکی مروارید 1 -

پردازنده: 2x Intel Xeon 4core
رم: 16 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 100 الی 150 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی مروارید 2 -

پردازنده:Intel Xeon 6core
رم: 16 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 150 الی 250 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی نگین 1 -

پردازنده:2x Intel Xeon 6core
رم: 16 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 150 الی 200 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی نگین 2 -

پردازنده:2* Intel Xeon 8 Core
رم: 16 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 250 الی 300 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی زمرد 1 -

پردازنده: Intel Xeon 10 Core
رم: 16 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 200 الی 250 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی زمرد 2 -

پردازنده:2* Intel Xeon 10 Core
رم: 32 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 300 الی 400 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی الماس 1 -

پردازنده: Intel Xeon 12 Core
رم: 32 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 300 الی 350 نفر

سرور اختصاصی فیزیکی الماس 2 -

پردازنده:2* Intel Xeon 12 Core
رم: 64 گيگابايت
حجم: 500 SATA گيگابايت
سرور اختصاصی فیزیکی
مناسب برای 450 الی 500 تفر

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.65.63) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution