مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:LP100 -

تعداد وبسايت: 1عدد
فضا: 100 مگابايت
ترافيک: 5گيگابايت در ماه
بانک اطلاعاتی: 1 عدد MySQL با حجم 30 مگابايت
ايميل: نامحدود
کنترل پنل: دايرکت ادمين


LP500 -

تعداد وبسايت: 1عدد
فضا: 500 مگابايت
ترافيک: 10گيگابايت در ماه
بانک اطلاعاتی: 2 عدد MySQL با حجم 50 مگابايت
ايميل: نامحدود
کنترل پنل: دايرکت ادمين


LP1000 -

تعداد وبسايت: 1عدد
فضا: 1000 مگابايت
ترافيک: 15گيگابايت در ماه
بانک اطلاعاتی: 2 عدد MySQL با حجم 100 مگابايت
ايميل: نامحدود
کنترل پنل: دايرکت ادمين


LP2000 -

تعداد وبسايت: 1عدد
فضا: 2000 مگابايت
ترافيک: 25گيگابايت در ماه
بانک اطلاعاتی: 4 عدد MySQL با حجم 200 مگابايت
ايميل: نامحدود
کنترل پنل: دايرکت ادمين


LP4000 -

تعداد وبسايت: 1عدد
فضا: 4000 مگابايت
ترافيک: 60گيگابايت در ماه
بانک اطلاعاتی: 5 عدد MySQL با حجم 400 مگابايت
ايميل: نامحدود
کنترل پنل: دايرکت ادمين


LP10000 -

تعداد وبسايت: 4عدد
فضا: 10000 مگابايت
ترافيک: 100گيگابايت در ماه
بانک اطلاعاتی: 10 عدد MySQL با حجم 1000 مگابايت
ايميل: نامحدود
کنترل پنل: دايرکت ادمين


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.175.191.46) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution