مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:گواهی امنيتی SSL DV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 4,700,000 به صورت یک بار

گواهی امنیتی SSL DV بصورت WildCard, قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی - یکساله -

ريال 37,000,000 به صورت یک بار

گواهی امنيتی SSL OV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 22,000,000 به صورت یک بار

گواهی امنيتی SSL OV بصورت WildCard, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 47,000,000 به صورت یک بار

گواهی امنيتی SSL EV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 62,000,000 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.6.58) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution