ريال 4,700,000

Certum-DV-SSL-SingleDomain-1Y
نحوه اعتبار سنجی DV (اعتبار سنجی آسان از طریق ایمیل، آپلود فایل، رکورد DNS)
اعتبار یک ساله،
بصورت یک دامنه (امکان استفاده برای یک دامنه )
قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی
صدور آنی و آنلاین پس از پرداخت
ريال 37,000,000

Certum-DV-SSL-WildCard-1Y
نحوه اعتبار سنجی DV (اعتبار سنجی آسان از طریق ایمیل، آپلود فایل، رکورد DNS)
اعتبار یک ساله
بصورت وایلد کارت (امکان استفاده برای زیر دامنه ها)
قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی
صدور آنی و آنلاین پس از پرداخت
ريال 22,000,000

Certum-OV-SSL-SingleDomain-1Y
نحوه اعتبار سنجی OV (ارسال و تایید مدارک به صورت فیزیکی و ترجمه رسمی)
اعتبار یک ساله
بصورت دامنه تنها (امکان استفاده برای یک دامنه )
قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی
صدور آنی و آنلاین پس از پرداخت
ريال 47,000,000

Certum-OV-SSL-WildCard-1Y
نحوه اعتبار سنجی OV (ارسال و تایید مدارک به صورت فیزیکی و ترجمه رسمی)
اعتبار یک ساله
بصورت واید کارت (امکان استفاده برای زیر دامنه ها )
قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی
صدور آنی و آنلاین پس از پرداخت
ريال 62,000,000

Certum-EV-SSL-SingleDomain-1Y
نحوه اعتبار سنجی EV (ارسال و تایید مدارک به صورت فیزیکی و ترجمه رسمی)
اعتبار یک ساله
بصورت دامنه تنها (امکان استفاده برای یک دامنه )
قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی
صدور آنی و آنلاین پس از پرداخت

Powered by WHMCompleteSolution