مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
گواهی امنيتی SSL DV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 3,500,000 به صورت یک بار
گواهی امنیتی SSL DV بصورت WildCard, قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی - یکساله -

ريال 28,000,000 به صورت یک بار
گواهی امنيتی SSL OV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 16,000,000 به صورت یک بار
گواهی امنيتی SSL OV بصورت WildCard, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 36,000,000 به صورت یک بار
گواهی امنيتی SSL EV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 47,000,000 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.190.193) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution