مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:گواهی امنيتی SSL DV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 4,500,000 به صورت یک بار

گواهی امنیتی SSL DV بصورت WildCard, قابل استفاده برای دامنه های IR و بین المللی - یکساله -

ريال 34,000,000 به صورت یک بار

گواهی امنيتی SSL OV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 20,000,000 به صورت یک بار

گواهی امنيتی SSL OV بصورت WildCard, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 43,000,000 به صورت یک بار

گواهی امنيتی SSL EV برای يک دامنه, قابل استفاده برای دامنه های IR و بين المللی - یکساله -

ريال 57,000,000 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.192.247.184) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution