مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:ACP-1 فضای ابری داخل کشور 5 گیگابایت -

فضای ابری: 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOSACP-2 فضای ابری داخل کشور 20 گیگابایت -

فضای ابری: 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 80 گیگابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS


ACP-3 فضای ابری داخل کشور 100 گیگابایت -

فضای ابری: 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 400 گیگابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOSACP-4 فضای ابری داخل کشور 250 گیگابایت -

فضای ابری: 250 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 1 ترابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOSACP-5 فضای ابری داخل کشور 500 گیگابایت -

فضای ابری: 500 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS


ACP-6 فضای ابری داخل کشور 1 ترابیت -

فضای ابری: 1 ترابایت
ترافیک ماهانه : 4 ترابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.231.217.107) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution