مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ACP-1 فضای ابری داخل کشور 5 گیگابایت -

فضای ابری: 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS


ACP-2 فضای ابری داخل کشور 20 گیگابایت -

فضای ابری: 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 80 گیگابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS

ACP-3 فضای ابری داخل کشور 100 گیگابایت -

فضای ابری: 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 400 گیگابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS


ACP-4 فضای ابری داخل کشور 250 گیگابایت -

فضای ابری: 250 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 1 ترابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS


ACP-5 فضای ابری داخل کشور 500 گیگابایت -

فضای ابری: 500 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 2 ترابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS

ACP-6 فضای ابری داخل کشور 1 ترابیت -

فضای ابری: 1 ترابایت
ترافیک ماهانه : 4 ترابایت
پنل وب بیس حرفه ای
دارای اپلیکشن های : Windows - Android - IOS

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.173.35.159) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution