کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
گواهينامه امنيتی SSL برای تمام دامنه ها - Certum بصورت SingleDomain - قابل استفاده برای دامنه های .IR


قابل استفاده برای تک دامنه

گواهينامه امنيتی SSL برای تمام دامنه ها - Certum بصورت WildCard - قابل استفاده برای دامنه های .IR


امکان استفاده از دامنه برای زير مجموعه ها بصورت *.domain.ir

گواهینامه امنیتی برای دامنه های .IR بصورت Wildcard - قابل استفاده برای دامنه های .IR


امکان استفاده از دامنه برای زير مجموعه ها بصورت *.domain.ir

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.207.82.217) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution